Afiliacións á Seguridade Social residentes en Ourense

As 98.331 afiliacións á Seguridade Social que rexistraba a provincia de Ourense ao peche do primeiro trimestre de 2017 representan un incremento de 1.223 (subida do 1,3%) en taxa interanual e un moderado descenso, lixeiramente inferior ao milleiro de afiliados (recorte de 996 cotizantes, que equivale ao -0,8%) no cómputo intertrimestral. As tendencias que ven detectando o Observatorio Económico Ourensán permiten anticipar que a provincia volverá a conquistar a barreira dos 100.000 afiliados no mes de setembro, a data na que tradicionalmente acada a maior forza laboral no conxunto do ano. Desde que cedera ese nivel, en decembro de 2011, só se teñen sobrepasado os 100.000 afiliados en dúas ocasións, no terceiro trimestre de 2012 e nas mesmas datas de 2016. Nas series comparativas co trimestre anterior, o mercado laboral de Ourense xa encadena preto de tres anos consecutivos con auxe das afiliacións. O último trazo negativo (diminución do número de cotizantes) nas estatísticas intertrimestrais remóntase a xuño de 2014 (-0,5%).
.

Número de Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado

Fonte: IGE

Data da consulta: 24/06/2017