Afiliacións á Seguridade Social residentes en Ourense

Número de Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado

Fonte: IGE

Data da consulta: 20/01/2020