Afiliacións á Seguridade Social residentes en Ourense

O saldo de afiliacións do ano 2016 reflicte na provincia de Ourense un incremento neto de 1.475, prácticamente o dobre que a cifra de subida acumulada en 2015, cando houbo un saldo positivo de 767 afiliacións. Desde esta variable, pódese afirmar que a economía ourensá dobrou a velocidade de recuperación laboral no último ano. Ese incremento de 1.475 afiliacións é ademais un 70% máis forte que o rexistrado en 2014 (aumento de 870 afiliacións). O último exercicio con pérdida de afiliados nesta provincia remóntase xa a 2013. Daquela a cifra acumulada sinalou unha baixada de 2.016. Nas series trimestrais, o mercado laboral da provincia está a xerar emprego neto de xeito ininterrumpido desde o segundo trimestre de 2014. A diminución de 1.202 afiliacións no cuarto trimestre de 2016 (último dato dispoñible), habitual pola estacionalidade, foi máis baixa que a do mesmo período dos tres anos anteriores. No conxunto de Galicia, o exercicio de 2016 sáldase cun auxe de 19.568 afiliacións. A baixada do cuarto trimestre de 2016 resultou, igual que no caso ourensán, máis contida que a do mesmo período dos tres anos precedentes, cando tiña oscilado entre 13.750 e 15.320.

Número de Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado

Fonte: IGE

Data da consulta: 30/03/2017