Afiliacións á Seguridade Social residentes en Ourense

As afiliacións á Seguridade Social na provincia de Ourense fixaron no terceiro trimestre de 2017 un rexistro que non se tiña visto desde decembro de 2011, é dicir, rexistraron o valor máis alto en practicamente seis anos, con 101.557 afiliados. En toda a serie estatística entre xaneiro de 2012 e setembro de 2017 só houbo dous peches trimestrais nos que tamén se sobrepasaron as 100.000 afiliacións provinciais, e ao igual que nesta ocasión coincidiu cun mes de setembro. No de 2012 ascenderan a 101.230 e no de 2016 a 100.529, moi preto do nivel actual. O mercado laboral ourensán pasa a encadenar trece trimestres consecutivos con aumento das afiliacións en taxa interanual (na comparativa co mesmo trimestre do ano anterior).
O saldo dos nove primeiros meses de 2017 é de 2.230 empregos netos, o que permite consolidar a recuperación laboral iniciada en 2014, e que se tiña reflexado con 2.522 empregos netos entre xaneiro e setembro de 2014, con 1.990 no mesmo período de 2015 e con 2.677 en idénticas datas de 2016. En comparación con xuño, a provincia gañou 2.190 afiliacións nun só trimestre (no terceiro de 2017), máis do doble que de abril a xuño deste mesmo ano (suba de 1.036 afiliados). Mentres, en Galicia deuse un incremento de 16.092 empregos netos en comparación co trimestre anterior e de 35.946 no acumulado do ano.
.

.

Número de Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado

Fonte: IGE

Data da consulta: 23/11/2017