Evolución das Afiliacións á Seguridade Social

.

Evolución do Número de Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado

(valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte: IGE

Data da Consulta 30/03/2017