Evolución das Afiliacións á Seguridade Social

O incremento do 1,3% en taxa interanual supón o maior ritmo de crecemento das afiliacións nos tres primeiros meses de ano tanto na actual fase de recuperación económica como no período da crise. Hai un ano a velocidade de rexeneración laboral acadaba o 1,1% (dúas décimas menos) e hai dous anos, na fase incipiente da recuperacións, quedábase no 0,6%. Mentres, na comparativa intertrimestral (primeiro trimestre do ano fronte ao último trimestre do ano anterior) o dato actual (descenso do 0,8% nas afiliacións do conxunto da provincia) é equiparable ao dos inicios de 2016 (-0,5%) e de 2015(-0,8%), e claramente mellor que o que reflictían as estatísticas en marzo de 2013 (caída intertrimestral do 1,7%) e no mesmo mes de 2012 (-2,1%). Con todo, a provincia transita por debaixo das medias de Galicia. Cos datos ao peche de marzo, a comunidade logra un mínimo repunte do 0,2% fronte ao trimestre anterior e un significativo avance do 2% en taxa interanual.
.

Evolución do Número de Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado

(valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte: IGE

Data da Consulta 24/06/2017