Paro Rexistrado

A diminución do paro rexistrado en todos os meses que levamos do ano 2017, segue a reforzar o actual ciclo de rexeneración laboral que perdura desde marzo de 2014 no conxunto da provincia. O número de desempregados ourensáns rexistrados nas oficiñas de emprego ao peche do mes de Setembro ascendeu a 20.305 persoas (296 persoas menos que no mes anterior e 1846 persoas menos que na mesma data do ano anterior, que supoñen un descenso interanual do 7,38 %).

.
.

Total de demandas de emprego en alta existentes ao final do mes

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Data da consulta 23/11/2017