Paro Rexistrado

O Observatorio Económico concede moita importancia á diminución do paro no mes de febreiro de 2017, xa que reforza o actual ciclo de rexeneración laboral que perdura desde marzo de 2014 no conxunto da provincia. Trátase de un mes clave para a análise do mercado de traballo da provincia, xa que na case totalidade dos anos nos que hai bonanza económica ou recuperación o paro diminúe en febreiro. E acontece o contrario nas recesións e nas crises. Así, por exemplo, houbo descensos nese mes chave entre 2004 e 2007 (bonanza), para interrumpirse entre 2008 e 2013 (crise). As moi febles subidas de 2015 (0,4%) e de 2016 (0,6%) deixan paso en 2017 a unha caída do 0,7% no número de parados (158 menos), o que supón un novo indicador da rexeneración laboral que está a vivir a provincia.

.
.

Total de demandas de emprego en alta existentes ao final do mes

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Data da consulta 30/03/2017