Paro Rexistrado

A diminución do paro en todos os meses do anos 2017, segue a reforzar o actual ciclo de rexeneración laboral que perdura desde marzo de 2014 no conxunto da provincia. O número de desempregados rexistrados nas oficiñas de emprego no mes de Maio ascenderon a 22.585 persoas (402 persoas menos que no mes de Abril e 2.444 persoas menos que no mes de Maio do ano anterior que supoñen un descenso interanual do 9,77%) manténdose deste xeito por noveno mes consecutivo un ritmo de decrecemento do paro superior ao 9%.

.
.

Total de demandas de emprego en alta existentes ao final do mes

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Data da consulta 24/06/2017