Paro Rexistrado

.
.

Total de demandas de emprego en alta existentes ao final do mes

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Data da consulta 20/10/2019