Evolución Paro Rexistrado

O paro rexistrado asinou no mes de Outubro unha evolución positiva na provincia de Ourense, en comparación co mesmo mes do ano anterior ao descender na provincia de Ourense un 7,38% en comparación co mesmo mes do ano anterior. Unha diminución que xa se estende, sen interrupcións, ao longo de 49 meses, o que dá crédito do volume que está a acadar a rexeneración laboral. Dita diminución sitúase por riba do  descenso no paro rexistrado do conxunto de Galicia (ao descender o paro interanual rexistrado en Galicia, neste mes, un 6,55%).

Evolución Número de Parados Rexistrados

(valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Data de consulta 23/11/2017