Evolución Paro Rexistrado

O mercado laboral de Ourense asinou no mes de maio unha mellor evolución do paro provincial que a experimentada no conxunto de Galicia ao rebaixar a cifra actual de parados rexistrados ata 22.565 un 9,77 % menos que no mesmo mes do ano anterior ( fronte ao descenso do -9,45% para o conxunto de Galicia), deste xeito por carto mes consecutivo o ritmo de desecenso do paro rexistrado en Ourense supera ao ritmo do conxunto de Galicia. En Ourense, a serie temporal con descenso do paro en taxa interanual -menos parados que no mesmo mes do ano anterior- xa se estende, sen interrupcións, ao longo de 44 meses, o que dá crédito do volume que está a acadar a rexeneración laboral.

Evolución Número de Parados Rexistrados

(valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Data de consulta 24/06/2017