Evolución Paro Rexistrado

O mercado laboral de Ourense asinou en febreiro a mellor evolución do paro provincial en Galicia, ao rebaixar a cifra actual de parados ata 23.348, un 0,7% menos que no mes anterior. Na Coruña e Lugo os recortes na taxa de variación intermensual resultaron máis suaves, do 0,2 e do 0,1%, respectivamente, mentres que Pontevedra rexistrou un incremento do 0,2%. Na provincia de Ourense, o paro interanual xa baixa a un ritmo do 11,3%, e no conxunto de Galicia ao 9,9%, co que se cumpre o dato adiantado que ofreceu o Observatorio Económico en xaneiro deste mesmo ano, cando pronosticara que se estaba a piques de producir o fito de rebasar ao conxunto da Galicia no ritmo de diminución do paro interanual, circunstancia que desde finais de 2014 só acontecera nun único mes illado, o de setembro de 2016. En Ourense, a serie temporal con descenso do paro en taxa interanual -menos parados que no mesmo mes do ano anterior- xa se estende, sen interrupcións, ao longo de 42 meses, o que dá crédito do volume que está a acadar a rexeneración laboral.

Evolución Número de Parados Rexistrados

(valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Data de consulta 30/03/2017