Evolución Mensual Balanza Comercial

O sector exterior da provincia de Ourense conquistou o obxectivo de superar en 2016 o excelente nivel exportador acadado no ano anterior, polo que asina por segundo ano consecutivo un exercicio plenamente favorable. Fixou tope anual de exportacións en 788,3 millóns de euros, o que representa un diferencial positivo de 2,35 millóns no cómputo do ano e unha subida interanual do 0,3%.
Polo que respecta ao primeiro cuatrimestre do ano 2017, a balanza comercial acumulada presenta a Abril de 2017 un superavit por riba dos 100 millóns de € 160 (164,81%) acadando unha cifra de exportacións nos catro primeiros meses 276,2 millóns de  € (superando as cifras do mesmo período do ano anterior nun 7,5%), fronte a unhas importacións acumuladas de 167,6 millóns de € (+1,1% en comparación co mesmo período do ano anterior).

Cifras totais de Comercio Exterior e Intracomunitario.

Unidades: miles de euros

Fonte: IGE a partir datos Departamento de Aduanas
Data da consulta 24/06/2017