Evolución Mensual Balanza Comercial

O sector exterior da provincia de Ourense conquistou o obxectivo de superar en 2016 o excelente nivel exportador acadado no ano anterior, polo que asina por segundo ano consecutivo un exercicio plenamente favorable. Fixou tope anual de exportacións en 788,3 millóns de euros, o que representa un diferencial positivo de 2,35 millóns no cómputo do ano e unha subida interanual do 0,3%.
Polo que respecta ao ano 2017 a balanza comercial acumulada presenta, ao peche de Setembro de 2017, un superavit preto dos 200 millóns de € (+ 147,82%) acadando unha cifra de exportacións nos nove primeiros meses 613,4 millóns de euros (superando as cifras acumuladas durante o mesmo período do ano anterior nun 4,9%), fronte a unhas importacións acumuladas de 414,9 millóns de € (+13,0% en comparación co acumulado a Agosto do ano anterior).

Cifras totais de Comercio Exterior e Intracomunitario.

Unidades: miles de euros

Fonte: IGE a partir datos Departamento de Aduanas
Data da consulta [todaysdate format=”d/m/Y