Evolución Mensual Balanza Comercial

Cifras totais de Comercio Exterior e Intracomunitario.

Unidades: miles de euros

Fonte: IGE a partir datos Departamento de Aduanas
Data da consulta [todaysdate format=”d/m/Y15