Taxa de ocupación

A taxa de ocupación da provincia de Ourense situouse no primeiro trimestre de 2017 no 57,7%, é dicir, 3,1 puntos porcentuais mellor que hai un ano. Este ritmo de subida triplicou a velocidade media de Galicia, xa que no conxunto da comunidade a taxa de ocupación avanzou 1,1 puntos porcentuais no mesmo período. O diferencial positivo de Ourense con Galicia é moito máis visible na taxa masculina, que creceu 3,65 puntos en comparación co primeiro trimestre de 2016, o que lle permitiu multiplicar por seis o ritmo medio de Galicia (0,65 puntos). Mentres, a taxa de ocupación feminina medrou no último ano 2,33 puntos en Ourense e 1,55 puntos en Galicia.
Outro dato moi favorable é o da comparativa intertrimestral. Desde 2014 a taxa ourensá viña cedendo preto de dous puntos porcentuais no primeiro trimestre (en comparación co cuarto trimestre do ano anterior), pero en 2017 esa diminución quedou limitada a 0,36 puntos porcentuais, o que significa ademais dividir por tres a media galega (-0,93%). Segundo os últimos datos da EPA, a provincia rexistra na actualidade 105.600 ocupados no segmento de poboación comprendida entre os 16 e os 64 anos, 4.300 máis que hai un ano (incremento do 4,24%, fronte a unha subida media en Galicia do 1,05%). E coa achega dos 1.600 ocupados maiores de 64 anos, a cifra total ascende a 107.200. No último ano subiu en 700 (auxe do 77,8%) o número dos maiores de 64 anos que seguen a formar parte da poboación ocupada na provincia de Ourense.

% Ocupados de 16 a 64 anos / Total Poboación 16-64 anos

Fonte: IGE a partir da EPA

Data da Consulta 24/06/2017