Taxa de ocupación

.

 

% Ocupados de 16 a 64 anos/Total Poboación 16-64 anos

Fonte: IGE a partir da EPA

Data da Consulta 22/01/2019