Taxa de ocupación

Por segundo trimestre consecutivo, a taxa de ocupación medra na provincia de Ourense. E faino ademais en 1,6 puntos porcentuais, ao ritmo máis forte do último ano. O dato do terceiro trimestre eleva ese rexistro ata o 60,3%, fronte ao 58% co que principiaba 2017. Non se veían niveis do 60% desde hai 24 trimestres, é dicir, desde xuño de 2011. Aínda que de xeito feble, a provincia logra avanzar no intento de converxer con Galicia en taxa de ocupación. No terceiro trimestre, a media galega anotou un avance de 1,5 puntos porcentuais. A distancia con Galicia queda agora en 2,5 puntos, cando ao principar o ano 2017 era de 3,2 puntos.
O que segue existindo na provincia de Ourense é unha clara fenda entre a evolución da taxa de ocupación masculina e a da feminina. A primeira asinou un moi salientable avance de 3,62 puntos porcentuais no último trimestre, mentres que a das mulleres mesmo retrocedeu dúas décimas. Deste xeito amplíase moito o diferencial por sexos na provincia de Ourense, cunha taxa de ocupación masculina do 65,4% e cunha taxa feminina do 55,2%. É dicir, xa existe unha barreira superior aos 10 puntos porcentuais, niveis que non se daban desde o ano 2012. No conxunto de Galicia, a taxa de ocupación dos homes medrou 1,86 puntos no terceiro trimestre de 2017 e a das mulleres 1,08 puntos. O diferencial galego por sexos é moito máis suave que o da provincia, ao acadar 7,38 puntos (2,8 puntos menos que en Ourense).

% Ocupados de 16 a 64 anos/Total Poboación 16-64 anos

Fonte: IGE a partir da EPA

Data da Consulta 23/11/2017