Paro rexistrado por Concellos

O pasado mes de Outubro o paro rexistrado diminuíu en termos interanuais en 9 Comarcas da provincia de Ourense, tendo incrementádose nas comarcas da Baixa Limia (+6,61%), Terra de Caldelas (+3,20%) e Terras de Celanova (+1,08%). O descenso é superior á media rovincial (-7,38%) no caso das Comarcas de A Limia (-11,00%), Ourense (-8,53%), O Ribeiro (-8,37%) e Verín (-10,94%) . A comarca de Verín é a única na de o número de desempregados rexistrados diminuiu en todos os concellos en taxa interanual.
Polo que respecta a os datos acadados polos Concellos ourensáns, en 64 deles o número de parados rexistrados é menor que no mesmo mes do ano anterior, en 25 deles é superior e en 3 deles é identico. A diminución é especialmente significativa nos concellos de: Irixo (-20,29%), Calvos de Randín (-23,53%), Coles (-19,23%), Taboadela (-18,52%), Carballeda de Avia (-19,84%), Leiro (-21,60%), melón (-18,28%) A Teixeira (-22,22%), Carballeda de Valdeorras (-22,37%), Laza (-24,00%)

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Total de demandas de emprego en alta existentes ao fin do mes

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Fecha de Consulta 23/11/2017