Paro rexistrado por Concellos

Ao remate do mes de do ano 2018 o paro rexistrado diminuíu en termos interanuais en todas as Comarcas da provincia de Ourense, sendo dita diminución de mais de dous díxitos en todas elas e situándose dita diminución por riba do 15% nos casos das comarcas Allariz-Maceda (-15,14%), O Baixa limia (-17,04%), A Limia (-16,24%), O Ribeiro (-18,92%), Terras de Trives (-15,86%),e Viana (-19,90%).
Polo que respecta a os datos acadados polos Concellos ourensáns, en solo 2 deles o número de parados rexistrados é maior que no mesmo mes do ano anterior (A Bola e A Merca). Sendo A diminución especialmente significativa nos concellos de: Xunqueira de Ambia (-30,49%), Porqueira (-31,82%), Castrelo de Miño (-31,68%), Cortegada (-36,46%), A Teixeira (-42,86%), Larouco (-30,00%), Petín (-29,79%), A Veiga (-34,46%), A Gudiña (-36,67%) e Vilariño de Conxo (-50,00%).

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Total de demandas de emprego en alta existentes ao fin do mes

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia)
Fecha de Consulta 20/01/2020