Afiliacións á seguridade social segundo o concello de residencia do afiliado [Comarcal]

Viana e Valdeorras son agora mesmo os dous motores da recuperación laboral da provincia. A primeira xera emprego a unha velocidade interanual do 4,1% e a segunda faino ao 2%. Tamén cabe salientar a positiva evolución que presentan as comarcas de Ourense (1,6%) e Carballiño (1,5%). Mentres, Allariz-Maceda e Terra de Celanova están a piques de conquistar o 1% de subida. Aínda que a cifra de comarcas con diminución das afiliacións en taxa interanual pasou de unha a tres no arranque de 2017 (datos do primeiro trimestre do ano), este ascenso non resulta inquietante desde a interpretación estatística, xa que as tres áreas comarcais que acusan actualmente evolución negativa están moi preto de sumarse de novo ós xeradores de emprego da provincia. Son Terra de Trives, cun mínimo recorte do 0,2% nas afiliacións, e A Baixa Limia e Verín, que comparten un descenso do 0,1%. No trimestre anterior só cedía afiliados O Ribeiro, mentres que hai medio ano era Terra de Caldelas. Tanta rotación débese a que practicamente a metade das comarcas ourensás véñense movendo nun rango moi baixo -na contorna do 0,3%- tanto nas subidas como nas baixadas. As unidades comarcais con maior aportación de municipios en rexeneración laboral son agora mesmo Ourense (con 7 concellos en positivo) e Valdeorras, Carballiño, O Ribeiro e Terra de Celanova, todas con cinco municipios xerando emprego neto.
.

Selecciónese na lista as comarcas das que se queren coñecer datos

Número de afiliacións á Seguridade Social segundo o concello de residencia do afiliado

Fonte: IGE
Fecha de Consulta 24/06/2017