Afiliacións á seguridade social segundo o concello de residencia do afiliado [Comarcal]

A xeración neta de emprego esténdese á práctica totalidade do territorio ourensán. No cuarto trimestre de 2016 -último dato dispoñible-, once das doce comarcas da provincia eran xeradoras de emprego neto. Si no trimestre anterior só Terra de Caldelas impedira o pleno comarcal en auxe das afiliacións, esta vez a excepción ás subidas foi O Ribeiro, cun mínimo descenso do 0,4% en taxa interanual, como resultado de que a metade dos seus concellos (cinco) sufriron caídas. As zonas da provincia con maior incremento da taxa interanual de afiliacións foron, ao peche de 2016, A Baixa Limia, cunha subida do 3,5%, Viana (3%), Terra de Trives (2,3%) e Carballiño (2,1%). Ésta última rematou o ano con 90 afiliados máis que Valdeorras, o que lle permite conservar o segundo mercado laboral máis dimensionado da provincia, só por detrás do da capital ourensá e os seus concellos limítrofes. Tanto Carballiño como Valdeorras non baixan das 8.000 afiliacións desde xuño de 2016. A comarca de Ourense acadou unha taxa interanual do 1,6%, tres décimas porcentuais mellor que a de hai un ano, mentres que Valdeorras asinou un cremento interanual do 2%, sete décimas máis intenso que o de finais de 2015.

Selecciónese na lista as comarcas das que se queren coñecer datos

Número de afiliacións á Seguridade Social segundo o concello de residencia do afiliado

Fonte: IGE
Fecha de Consulta 30/03/2017