Afiliacións á seguridade social segundo o concello de residencia do afiliado [Comarcal]

.

.

Selecciónese na lista as comarcas das que se queren coñecer datos

Número de afiliacións á Seguridade Social segundo o concello de residencia do afiliado

Fonte: IGE
Fecha de Consulta 20/01/2020