Afiliacións á seguridade social segundo o concello de residencia do afiliado [Comarcal]

Cos datos do terceiro trimestre de 2017, as afiliacións comarcais suben en oito das doce comarcas ourensás, unha menos que ao peche do trimestre anterior. Os cambios estatísticos máis significativos son que A Limia toma o relevo de Carballiño como a comarca máis xeradora de emprego neto en taxa interanual, cun crecemento do 2,2% nas afiliacións; que Carballiño (1,7%) baixa ao terceiro chanzo do ránking provincial, ao verse superada tamén pola comarca de Ourense (1,9%); que A Baixa Limia cambia o saldo negativo (-0,2%) do trimestre anterior por unha moderada subida do 1,35%; e que Valdeorras (-1,8%) e Terra de Caldelas (-0,3%) pasan a engrosar o cativo grupo de comarcas que non logran gañar afiliacións en taxa interanual, xunto co Ribeiro (-3%) e Terra de Celanova (-0,3%), que repiten praza. A peor evolución é precisamente a de Valdeorras. Hai tres meses era a sétima xeradora provincial de emprego e agora é a segunda con maior debilitamento do mercado de traballo, si ben cabe matizar que tamén sufriu moitas oscilacións e alternancias durante a crise como consecuencia de ser a zona da provincia con máis forte grao de especialización sectorial (dependencia do sector da louxa).
A comarca de Ourense presenta a cifra máis alta de afiliacións desde xuño de 2011, cando contabilizaba 51.943. Desde o seu nivel máis baixo en toda a serie da crise económica, que se dera en marzo de 2014 con 48.111 afiliacións, recuperou un 6,8%. No que non houbo moita variación é no seu peso relativo sobre o total do emprego da provincia. Hoxe sustenta o 50,6% e nos peores momentos da crise a súa ponderación era do 50,4%. Logo de varias alternancias nos últimos anos, Carballiño é na actualidade o segundo maior mercado laboral da provincia, con 216 afiliacións de vantaxe sobre Valdeorras.

.

Selecciónese na lista as comarcas das que se queren coñecer datos

Número de afiliacións á Seguridade Social segundo o concello de residencia do afiliado

Fonte: IGE
Fecha de Consulta 23/11/2017