Afiliacións á seguridade social segundo o domicilio da conta de cotización [Municipal]

En termos interanuais, ao peche do mes de Xuño do ano 2018, 79 dos 92 Concellos da provincia presentan afiliacións superiores, en contas de cotización, ás que tiñan un ano antes; sendo suliñables os crecementos que se producen nos seguintes municipios: Beariz (+10,96%), Punxín (+12,00%), Sarreaus (10,06%), Villar de Barrio (+14,63%),Toen (+10,15%),Castro Caldelas (+12,53%), A Veiga (15,13%), Laza (+33,33%), Vilariño de Conxo (+10,23%). Pola contra 13 concellos presentan unha evolución negativa interanual no que se refire ás afiliacións por conta de cotización, sendo os concellos que presentan unha peror evolución os seguintes : Xunqueira de Espadañedo ( (-5,59%), Parada do Sil (-4,24%), Chandrexa de Queixa (-4,71%), Rubiá (-11,02%) e Castrelo de Val (-51,01%).

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Nº de Afiliados en Alta laboral o último día do mes agrupados segundo o domicilio do Código de Conta da Cotización

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Fecha de Consulta [todaysdate format=”d/m/Y”