Afiliacións á seguridade social segundo o domicilio da conta de cotización [Municipal]

Se analizamos os últimos datos de afiliacións por Concellos segundo o domicilio da conta de cotización, observamos que na comparativa a un só mes, entre Mayo e Abril 2017 -último dato dispoñible-, o balanzo é de 40 concellos con xeración de emprego, 5 conservando intactas as afiliacións e 44 rexistrando caídas de afiliacións. En valores relativos, os 10 municipios nos que mais creceu o emprego en termos interanuais son: Xunqueira de Espadañedo (+12,1%), Muiños (+9,62%), Beariz (+27,59%), Irixo (9,33%) Beade (14,71%), Carballeda de Avia (8,50%), Parada de Sil (+13,13%), A Teixeira (+9,09%) o Bolo (10,40%) e Rubiá (+20,95%).

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Nº de Afiliados en Alta laboral o último día do mes agrupados segundo o domicilio do Código de Conta da Cotización

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Fecha de Consulta 24/06/2017