Poboación Total

Segundo a información do padrón municipal, a poboación ourensá ascende a 307.547 habitantes a 1 de xaneiro de 2019. O que supón unha perda de 1.565 habitantes respecto á poboación a 1 de xaneiro do ano anterior; se ben, ao igual que sucedeu no ano 2017, no ano 2017 obsérvase unha deceleración no proceso de perda de poboación (fronte a decrecementos interanúais de 2.483 habitantes no ano 2017, 3.258 habitantes no 2016 e 3.538 no ano 2015), sendo o ano 2018 o ano de menor perda de poboación dende o 2010. Este descenso sitúase en algo mais de 28.000 habitantes (-28.095) en comparación coa poboación a 1 de xaneiro de 2009.

Cifras oficiais de poboación

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
Data da consulta: 21/01/2020