Poboación Total

Segundo a información do padrón municipal, a poboación ourensá ascende a 314.853 habitantes a 1 de xaneiro de 2016. O que supón unha perda de preto de 30.000 habitantes (-29.770) en comparación coa poboación a 1 de xaneiro de 2001; descenso que se concentra especialmente no último quinquenio ao sufrir unha perda de 5952 habitantes no período 2006-2001; 5414 habitantes no período 2011-2006; e de 18.404 habitantes no período 2016-2011

Cifras oficiais de poboación

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro
Data da consulta: 30/03/2017