Poboación activa / ocupada / desempregada en Ourense

Poboación activa en miles de persoas

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Data da consulta: 20/03/2019