Peso relativo da poboación ourensá

Os 314.853 habitantes da provincia de Ourense representan 11,58% da poboación galega e o 0,68% da poboación española. O peso específico da poboación Ourensá no conxunto de Galicia a 1 de xaneiro de 2016 é 1,03 puntos inferior á que tiña a 1 de xaneiro de 2001 (a perda de peso específico no conxunto do Estado situase en 0,17 puntos no mesmo período).

Cifras oficiais de poboación de Ourense / Cifras oficiais de poboación de Galicia/España

(Valor como porcentaxe)

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Data da consulta: 30/03/2017