Peso relativo da poboación ourensá

Os 311.595 habitantes da provincia de Ourense representan 11,51% da poboación galega e o 0,67% da poboación española. O peso específico da poboación Ourensá no conxunto de Galicia a 1 de xaneiro de 2017 é 0,07 puntos inferior á que tiña a 1 de xaneiro de 2016 e 0,37 menos que a que tiña a 1 de Xaneiro de 2012.

Cifras oficiais de poboación de Ourense / Cifras oficiais de poboación de Galicia/España

(Valor como porcentaxe)

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Data da consulta: 20/03/2019