Poboación Residente no Estranxeiro/Poboacion Total

O número de ourensáns inscritos no padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2016 (111.674) supón o 35,5% da poboación ourensá, un punto máis do que supuña a 1 de xaneiro de 2005. Unha porcentaxe que case dobra ao 18,53% que supoñen os residentes no estranxeiro no conxunto da poboación galega (porcentaxe que ten crecido medio punto no último ano).

Poboación Residente no estranxeiro/Poboacion Total

(Valor como porcentaxe. Variación: Diferenza co mesmo período do ano anterior)

Fonte:: INE (PERE)
Data da consulta: 30/03/2017