Poboación Residente no Estranxeiro/Poboacion Total

O número de ourensáns inscritos no padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2019 (113.746) supón xa o 36,96% % da poboación ourensá, dous décimas mais da que supuña a 1 de xaneiro de 2018 e mais de 10 puntos por riba da que supoñano ano 2010. Unha porcentaxe que case dobra ao 19,25% que supoñen os residentes no estranxeiro no conxunto da poboación galega.

Poboación Residente no estranxeiro/Poboacion Total

(Valor como porcentaxe. Variación: Diferenza co mesmo período do ano anterior)

Fonte:: INE (PERE)
Data da consulta: 21/01/2020