Idade media da poboación

A idade media da poboación ourensá, a 1 de xaneiro de 2018 sitúase nos 50,49 anos,a máis alta de todas as das provincias de España (con zamora é a única Provincia na que a idade media supera os 50 anos); e por riba en case tres anos e medio da idade media en Galicia que sitúase nos 47 anos (se ben no último ano o incremento da idade media no conxunto de Galicia supera o incremento experimentado pola idade media da poboación ourensá), atopándose as dúas claramente por riba da do total do estado (43,18).
Por xéneros, a idade media nos homes é de 48,78 e 50,28 a das Mulleres.

Idade Media da Poboación

Media de idades dos individuos a 1 de xaneiro
Fonte:: INE
Data da consulta: 21/01/2020