Idade media da poboación

A idade media da poboación ourensá, a 1 de xaneiro de 2017 sitúase nos 50,2 anos; tres anos e medio por riba da idade media en Galicia que sitúase nos 46,8 anos 8se ben no último ano o incremento da idade media no conxunto de Galicia supera o incremento experimentado pola idade media da poboación ourensá) e lonxe da do total do estado (42,9).

Idade Media da Poboación

Media de idades dos individuos a 1 de xaneiro
Fonte:: INE
Data da consulta: 20/03/2019