Índice de envellecemento

O índice de envellecemento (entendido como a porcentaxe que representa a poboación de máis de 64 anos sobre a poboación de menos de 16 anos) a 1 de xaneiro de 2016 sitúase en 291,73 puntos (o maior de todas as provincias españolas), superando en 100.6 puntos e 175,4 puntos os datos alcanzados polo dito índice para o total de Galicia e do Estado respectivamente.

Poboación de 65 e máis anos/Poboación menor de 16 anos

(Data 1 de xaneiro. Valor como porcentaxe)

Fonte:: INE
Data da consulta: 23/11/2017