Índice de envellecemento

O índice de envellecemento (entendido como a porcentaxe que representa a poboación de máis de 64 anos sobre a poboación de menos de 16 anos) a 1 de xaneiro de 2018 sitúase en 296,1 (fronte aos 294,7 puntos no que se situaba a principios do ano 2016) En termos de crecemento interanual o indice de envellecemento ten crecido na provincia de Ourense 1.40 puntos, fronte os 2.7 que creceu en Galicia e 2,20 no conxunto do Estado, se ben a diferencia segue a ser moi amplia: 100,9 puntos respecto a Galicia e 175,6 respecto a España.

Poboación de 65 e máis anos/Poboación menor de 16 anos

(Data 1 de xaneiro. Valor como porcentaxe)

Fonte:: INE
Data da consulta: 20/01/2020