Índice de envellecemento

O índice de envellecemento (entendido como a porcentaxe que representa a poboación de máis de 64 anos sobre a poboación de menos de 16 anos) a 1 de xaneiro de 2017 sitúase en 292,94 (fronte aos 291,73 puntos no que se situaba a principios do ano 2016) , superando en case 100 puntos e 175 puntos os datos alcanzados polo dito índice para o total de Galicia e do Estado respectivamente.

Poboación de 65 e máis anos/Poboación menor de 16 anos

(Data 1 de xaneiro. Valor como porcentaxe)

Fonte:: INE
Data da consulta: 20/03/2019