Poboación Total no Estranxeiro

113.120 ourensáns atópanse inscritos no padrón de españois residentes no estranxeiro a 1 de xaneiro de 2017, o que supón un incremento do 1,3% respecto á cifra do ano 2016 (un crecemento inferior ao experimentado no último ano da cifra de habitantes no extranxeiro para o conxunto de Galicia e do Estado: +1,59% e + 4,41% respectivamente).

Persoas inscritas no Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE) A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano

Fonte: INE (PERE)
Data da consulta: 20/03/2019