Poboación Total no Estranxeiro

113.748 ourensáns atópanse inscritos no padrón de españois residentes no estranxeiro a 1 de xaneiro de 2019, o que supón un incremento do 0,06% respecto á cifra do ano 2017 (un crecemento inferior ao experimentado no último ano da cifra de habitantes no extranxeiro para o conxunto de Galicia e do Estado: +0,61% e + 2,53% respectivamente).

Persoas inscritas no Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE) A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano

Fonte: INE (PERE)
Data da consulta: 20/01/2020