Poboación Total no Estranxeiro

111.674 ourensáns atópanse inscritos no padrón de españois residentes no estranxeiro a 1 de xaneiro de 2016, o que supón un incremento do 1,7% respecto á cifra do ano 2015 (unha cifra lixeiramente inferior ao 2,0% de incremento de galegos inscritos no último ano no dito padrón).

Persoas inscritas no Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE) A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano

Fonte: INE (PERE)
Data da consulta: 30/03/2017