Population by Municipality

Cifras oficiais de poboación Concellos

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes
Data de consulta: 21/11/2019