Poboación por Concellos

Sete concellos presentan a 1 de xaneiro de 2016 unha poboación igual ou superior á que tiñan no ano 2015 Amoeiro (+19), Barbadás (+175), San Cibrao das Viñas (+77), Cenlle (+7); Leiro (+12), Petín (+4), Villamartín de Valdeorras (igual poboación que en 2015) (3 delas tamén presentaban crecemento poboacional na comparativa 2015 vs 2014: San Cibrao das Viñas Barbadás e Vilamartín de Valdeorras.
Entre os concellos que perden poboación no último ano, ocho presentan perdas superiores aos 5 puntos: Lobios (-6,04%); Calvos de Randín (que con un -7,16%), Beade (-5,32%), A Bola (-5,15%), Verea (-5,66%), Larouco (-7,41%), Oimbra (-6,24%) e Vilardevos(-6,18%)

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Cifras oficiais de poboación Concellos

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Xaneiro
Data de consulta: 23/11/2017