Poboación por Concellos

Fronte aos sete concellos que experimentaron crrecemento poboacional no ano 2015, nove concellos ourensáns presentan a 1 de xaneiro de 2017 unha poboación igual ou superior á que tiñan no ano 2016 Allariz (+44), Lobeira (+16), Barbadás (+153), San Cibrao das Viñas (+71), Arnoia (+11), Ribadavia (+27), Parada de Sil (+1), Rubiá (+14), A Gudiña (+15)
.
Entre os concellos que perden poboación no último ano, dous concellos perden por riba de 5 puntos Xunqueira de Espadañedo (-5,50%), A Teixeira (-7,88%) (tiñan sido 8 no ano anterior)

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Cifras oficiais de poboación Concellos

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Xaneiro
Data de consulta: 20/03/2019