Poboación por Comarcas

A poboación de todas as comarcas da provincia de Ourense a 1 de xaneiro de 2015 presentan un decrecemento con respecto tanto ás que tiñan no ano 2015. Se comparamos o último dato de poboación comarcal respecto ao que tiñan no ano 2000 só a Comarca de Ourense logra evitar o decrecemento poboacional (cun crecemento que non chega ao 2%). Os decrecementos son especialmente significativos no último ano prodúcense nas comarcas de Baixa Limia, Terras de Caldelas, Terras de Celanova, Terras de Trives e Viana (a poboación en todas elas decrece máis de dous puntos no último ano se a comparamos co ano anterior).

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Cifras oficiais de poboación por Comarcas

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes
Data de consulta: 23/11/2017