Poboación por Comarcas

A poboación de todas as comarcas da provincia de Ourense a 1 de xaneiro de 2018 presentan un decrecemento con respecto tanto ás que tiñan a 1 de Xaneiro de 2017. Se comparamos o último dato de poboación comarcal respecto ao que tiñan no ano 2000 só a Comarca de Ourense logra evitar o decrecemento poboacional (cun crecemento que non chega ao 2%).
Nos últimos doce meses os decrecementos son especialmente significativos nas comarcas de Baixa Limia (-2,22%), Terras de Caldelas (-4,95%), O Ribeiro (-2,15%) e Terras de Trives (-2,14%).
Se comparamos o decrecemento poboacional que experimentaron as distintas comarcas obsérvase que sólo en catro delas o decrecemento no ano 2017 foi maior que o do ano 2016: Allariz-Maceda, O Ribeiro, Terra de Caldelas e Viana

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Cifras oficiais de poboación por Comarcas

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes
Data de consulta: 21/01/2020