Poboación por Comarcas

A poboación de todas as comarcas da provincia de Ourense a 1 de xaneiro de 2017 presentan un decrecemento con respecto tanto ás que tiñan a 1 de Xaneiro de 2016. Se comparamos o último dato de poboación comarcal respecto ao que tiñan no ano 2000 só a Comarca de Ourense logra evitar o decrecemento poboacional (cun crecemento que non chega ao 2%).
Nos últimos doce meses os decrecementos son especialmente significativos nas comarcas de Baixa Limia (-2,67%),A Limia (-2,15%), Terras de Caldelas (-2,42%), Terras de Celanova (-2,22%), Terras de Trives (-2,74%) e Verín (-2,01%).

Selecciónese na lista os concellos dos que se queren coñecer datos

Cifras oficiais de poboación por Comarcas

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes
Data de consulta: 20/03/2019