Peso da Poboación por Comarcas sobre o Total Provincial

Ao igual que acontecía o ano pasado, a Comarca de Ourense (que concentra o 46,56% da poboación da provincia de Ourense a 1 de xaneiro de 2018) segue a ser xunto a de Allariz-Maceda a única na que se ve como o seu peso específico crece no último ano. Pola súa banda merece destacarse o mantemento, nos últimos dous anos, do peso poboacional relativo na conxunto da Provincia da comarca de Viana. No último ano ninguna comarca perdeu mais de medio punto no seu peso poboacional provincial relativo, cosa que sia conteceu no ano 2016 nas comarcas de Terras de Celanova (-0,94%) , O Ribeiro(-0,71), Baixa Limia (-0,62%) e A Limia (-0,61%).

Cifras oficiais de poboación por Comarcas

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes
Data de consulta: 20/01/2020