Peso da Poboación por Comarcas sobre o Total Provincial

A Comarca de Ourense concentra o 45,85% da poboación na provincia de Ourense a 1 de xaneiro de 2016, sendo a única na que se ve como o seu peso específico crece neste intervalo temporal. Pola súa banda merece destacarse o mantemento, no último ano, do peso poboacional relativo na conxunto da Provincia da comarca de Allariz-Maceda. Pola súa no último ano as comarcas de Terras de Celanova, O Ribeiro e a Baixa Limia son as que ven diminuir en maior medida a súa relevancia poboacional.

Cifras oficiais de poboación por Comarcas

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes
Data de consulta: 23/11/2017