Mapa Poboación Concellos

Vinte e cinco dos noventa e dous concellos Ourensáns posúen unha poboación, o 1 de Xaneiro de 2016, igual ou menor dos 1.000 habitantes (un máis que ao inicio do ano 2016) , o que supón unha porcentaxe do 27,17% dos municipios da provincia, unha porcentaxe que se ben supera en mas de 17 puntos a porcentaxe que os municipios con esta poboación supoñen sobre o total de municipios no conxunto de Galicia (9,90%), quédase moi lonxe do máis do 61% da porcentaxe que os municipios deste tamaño supoñen no conxunto do Estado.
Ao igual que acontece no conxunto de Galicia os municipios que posúen entre 1001 e 5000 habitantes, 56 concellos no caso da provincia de Ourense, supoñen o grupo máis numeroso da provincia (o 60,87% no caso da provincia e do 54,31% no caso galego).Os 4 Municipios que superan os 10.001 habitantes sen chegar aos 100.000 (un menos que ao inicio do ano 2016) supoñen o 4,35% dos concellos da provincia.
Tamén merece ser destacada a ausencia de concellos na nosa provincia entre 20.000 e 100.000 habitantes, tamaño de municipio que é moi relevante para o conxunto de Galicia (6,07%).

.

Situándose enriba de cada concello pode verse a súa poboación
Menos de 1000 habitantes
1001-5000 habitantes
5001-10000 habitantes
10001-20000 habitantes
Más de 100.000 habitantes

INE. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Xaneiro de 2017

Fonte: INE
Data da consulta: 20/03/2019