Mapa Poboación Concellos

Vinte e seis dos noventa e dous concellos Ourensáns posúen unha poboación, o 1 de Xaneiro de 2018, igual ou menor dos 1.000 habitantes (un máis que ao inicio do ano 2017) , o que supón unha porcentaxe do 28,2% dos municipios da provincia. Se analizamos o número de concellos de menos de dous mil habitantes estos ascenden a 68 (73,9% do total, unha porcentaxe que é mais do doble que no caso do conxunto de Galicia: 36,4%).
.Os 4 Municipios que superan os 10.001 habitantes sen chegar aos 100.000 supoñen o 4,35% dos concellos da provincia.
Tamén merece ser destacada a ausencia de concellos na nosa provincia entre 20.000 e 100.000 habitantes, tamaño de municipio que é moi relevante para o conxunto de Galicia (6,07%)..

Situándose enriba de cada concello pode verse a súa poboación
Menos de 1000 habitantes
1001-5000 habitantes
5001-10000 habitantes
10001-20000 habitantes
Más de 100.000 habitantes

INE. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Xaneiro de 2017

Fonte: INE
Data da consulta: 21/01/2020