Indice de envellecemento por comarcas

A un de xaneiro de 2018, dúas comarcas da provincia: a de Ourense (201,08) e a de Valdeorras (271,39) presentan un índice de envellecemento inferior ao do conxunto da provincia (296,08); cifras todas elas, en calquera caso, claramente por riba das do índice de envellecemento de Galicia (195,2). En duas comarcas a poboación de mais de 65 anos supera en 10 veces o mais a poboación de menos 16 anos: Terras de Caldelas (1084,48) e a Baixa Limia (1020,27).

Situándose enriba de cada comarca pode verse o seu índice de envellecemento

Poboación de 65 e máis anos / Poboación menos de 16 anos

Data 1 de xaneiro 2016. (Valor coma porcentaxe)

Fonte: INE
Data da consulta: 21/01/2020