Indice de envellecemento por comarcas

A un de xaneiro de 2016, dúas comarcas da provincia: a de Ourense (157,87) e a de Valdeorras (198,22) presentan un índice de envellecemento inferior ao do conxunto da provincia (233,35); cifras todas elas, en calquera caso, claramente por riba das do índice de envellecemento de Galicia (153,69). En tres comarcas a poboación de mais de 65 anos supera en 5 veces o mais a poboación de 20 anos o mais: : Terra de Celanova (507,74) ; Terras de Caldelas (804,78) e a Baixa Limia (752,54).

Situándose enriba de cada comarca pode verse o seu índice de envellecemento

Poboación de 65 e máis anos / Poboación menos de 20 anos

Data 1 de xaneiro 2016. (Valor coma porcentaxe)

Fonte: INE
Data da consulta: 20/03/2019