Idade media por comarcas

A 1 de xaneiro de 2018, dúas comarcas da provincia: as Ourense (47,32)  é Valdeorras (49,32)  presentan un índice envellecemento inferior ao do conxunto da Provincia (50,47); cifras todas elas, en calquera caso, claramente por riba das do índice de envellecemento de Galicia (47,00). Catro comarcas acadan unha idade media superior aos 56 anos: Baixa Limia (58,44); Terra de Celanova (56.08); Terras de Trives (56,87); e Terras de Caldelas (59.02). Todas as Comarcas ven como íncreméntase a súa idade media salvo a comarca de Terra de Caldelas onde a idade media diminuíu de 59,24 ano a 1 de xaneiro de 2017 a 29,02 a 1 de Xaneiro de 2018.

Situándose enriba de cada comarca pode verse a súa idade media

Media de idades dos individuos

(Data 1 de xaneiro 2016)

Fonte:: IGE
Data da consulta: [todaysdate format=”d/m/Y”6