Idade media por comarcas

A 1 de xaneiro de 2016, dúas comarcas da provincia: as Ourense (46,84)  é Valdeorras (48,80)  presentan un índice envellecemento inferior ao do conxunto da Provincia (50,06); cifras todas elas, en calquera caso, claramente por riba das do índice de envellecemento de Galicia (46,51). Catro comarcas acadan unha idade media superior aos 55 anos : Baixa Limia (57,74); Terra de Celanova (56.15); Terras de Trives (56,21); e Terras de Caldelas (59.23) .

Situándose enriba de cada comarca pode verse a súa idade media

Media de idades dos individuos

(Data 1 de xaneiro 2016)

Fonte:: IGE
Data da consulta: [todaysdate format=”d/m/Y”6