Sala de Prensa

Presentación Observatorio, Comarcas Carballiño e O Ribeiro

A comarca do Carballiño consolida os 8.000 empregos e refórzase como o segundo mercado laboral máis amplo da provincia No último ano creou un 2,1% máis de afiliacións, 0,6 puntos porcentuais por encima da media provincial. Desde comezos de 2011, pechou 16 trimestres contabilizando máis traballadores afiliados que...

Presentación Observatorio Económico Comarcas Verín e Viana

As comarcas de Verín e Viana aportan 8 dos 53 concellos ourensáns que foron xeradores de emprego en 2016 Por primeira vez desde 2011, Verín pecha unha anualidade por encima da barreira das 6.500 afiliacións. A recuperación do último ano racha co estancamento que se instalou nesa comarca...