Número de Viaxeiros

Os 19.312 viaxeiros aloxados en establecementos hoteleiros da provincia de Ourense no mes de Decembro do ano 2016 permiten consolídar o incremento experimentado neste exercicio. No que atinxe ás cifras de ocupación en establecementos de Turismo Rural, á espera dos datos de Decembro, estes aloxaron a 1.826 viaxeiros no des de Decembro.
No conxunto do ano 2016 os establecementos hoteleiros na provincia de Ourense tiveron aloxados a 313.755 viaxeiros, o que supón unha importante mellora dos niveis de demanda turística ao alcanzar un incremento respecto ao ano 2015 de +24.478 viaxeiros (+8,46%) . En todo o ano 2016, o número de viaxeiros aloxados en establecementos de Turismo Rural acadou a cifra de 31.461 viaxeiros o que supón un incremento interanual do 13,52% (fronte as 27.714 do ano 2015)

Número de Viaxeiros

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 20/02/2017