Evolución do Número de Pernoitas

As 33.149 pernoitas contabilizadas durante o mes de Decembro do ano 2016 en establecementos hoteleiros da provincia de Ourense supoñen un incremento do 4,52% respecto á cifra do mesmo mes do ano 2015. O número de pernoitas en establecementos hoteleiros ourensáns no total do ano 2016 (613.379) supoñen un incremento do 12,59% (+68.580 pernoitas) respecto as mesmas cifras do ano 2015. No que atinxe aos estabelecemtos de Turismo Rural, as pernoitas acadadas en Decembro (3.002) supoñen un crecemento do 18,99 %; acumulando ao longo de todo o ano 2016 51.206 pernoitas que supoñen un incremento do 12,53% respecto as do ano 2015.

Evolución do Número de Pernoitas
(Valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 20/02/2017