Informes

RADIOGRAFIA DA ACTIVIDADE ECONÓMICA POR COMARCAS

Sete únicos sectores sosteñen a especialización económica e laboral das comarcas de Ourense O Observatorio Económico Ourensán detecta un auxe da industria agroalimentaria no Ribeiro, Terra de Caldelas e Verín. As zonas da provincia con máis forte protagonismo local do comercio son Verín, Terras de Celanova e...

RADIOGRAFIA DA OCUPACION LABORAL EN OURENSE

O OEOU identifica 13 sectores e actividades con forte peso da provincia sobre o emprego total de Galicia   A provincia de Ourense concentra o 55% dos traballadores ocupados en toda a Comunidade nas industrias extractivas. Acada o 15% de ponderación sobre o conxunto da Galicia na...

Presentación Observatorio Económico Comarcas Valdeorras e Terras de Trives

Valdeorras creou un 4% de emprego neto en dous anos e está a punto de recuperar os niveis de 2011 Pechou 2016 por encima das 8.000 afiliacións, logro que non se producía desde 2011. Impulsa o 8,1% dos postos de traballo existentes na provincia, practicamente a mesma proporción que...

Presentación Observatorio, Comarcas Carballiño e O Ribeiro

A comarca do Carballiño consolida os 8.000 empregos e refórzase como o segundo mercado laboral máis amplo da provincia No último ano creou un 2,1% máis de afiliacións, 0,6 puntos porcentuais por encima da media provincial. Desde comezos de 2011, pechou 16 trimestres contabilizando máis traballadores afiliados que...

Presentación Observatorio Económico Comarcas Verín e Viana

As comarcas de Verín e Viana aportan 8 dos 53 concellos ourensáns que foron xeradores de emprego en 2016 Por primeira vez desde 2011, Verín pecha unha anualidade por encima da barreira das 6.500 afiliacións. A recuperación do último ano racha co estancamento que se instalou nesa comarca...