Número de Viaxeiros

A cifra de 29.549 viaxeiros aloxados en establecementos hoteleiros da provincia de Ourense no mes de Setembro do ano 2017 volve a mostrar un crecemento en termos interanuáis, logo do decrecemento do mes de Agosto, supoñendo un lixeiro incremento do 0,84% respecto aos aloxados no mesmo mes do ano anterior. Este incremento é insuficiente para correxir a diminución do número acumulado de viaxeiros aloxados en hotéis no que vai de ano, 236.698 sitúese por baixo do acumulado a Setembro de 2016 (no que vai de ano o dexrecemento nas cifras de viaxeiros acumuladas neste este tipo de establecementos sitúase no -0,31%)

 2.997 viaxeiros aloxáronse en establecementos de Turismo Rural no mes de Setembro de 2017 o que supón un crecemento do 2,87% fronte ao número de viaxeiros do mesmo mes do ano anterior. Durante os nove primeiros meses do ano 2017 o numero total de viaxeiros ascendeu a 23. 493 o que supón unha evolución interanual do -4,71% fronte ao 24.653 acumulados ao mesmo mes do ano anterior )

Número de Viaxeiros

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 23/11/2017,