Número de Viaxeiros

Número de Viaxeiros

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 22/01/2019,