Número de Viaxeiros

Os 27.204 viaxeiros aloxados en establecementos hoteleiros da provincia de Ourense no mes de Marzo do ano 2017 supoñen un incremento do 13,61% respecto aos aloxados no mesmo mes do anterior, pero quédanse por baixo dos mais de vinteoito mil quinientos viaxeiros que se recibiron no mes de Marzo de 2016 (mes no que coincidiu a semana santa no pasado ano).  O número acumulado de viaxeiros sitúase nos 85.807 viaxeiros no que vai de ano (3.600 viaxeiros menos que os que se levaban acumulados nos catro primeiros meses do ano 2016)

Pola súa parte, 2.835 viaxeiros aloxáronse en establecementos de Turismo Rural no mes de Abril de 2017 (7.365 no acumulado do primeiro trimestre do ano 2017)

Número de Viaxeiros

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 24/06/2017,