Número de Viaxeiros

Número de Viaxeiros

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 16/09/2019,