Número de Pernoitas

O número de pernoitas en establecementos hoteleiros situados na provincia de Ourense ascendeu a 58.486 no mes de Abril de 2017; o que supón un crecemento do 40% fronte os datos do mes anterior. En canto a evolución interanual, a cifra acadada neste mes supón un incremento do 22,40% respecto a do mesmo mes do ano 2016 (superando tamén a cifra do mes de Marzo dese ano, no que coincidiu a semana santa).En termos acumulados, no que vai de ano téñense alcanzado as 163.391 pernoitas en establecementos hoteleiros unha cifra moi similar á acumulada no primeiro cuatrimestre do ano anterior (163.758). Resulta suliñable que dita cifra se acada cun número de vixeiros que é inferior nun 4% o que reflicte o incremento de estadía media (crece case un 4% en termos acumulados no que vai de ano).

Polo que respecta ao número de pernoitas en establecementos de Turismo Rural estas ascenderon a 5037 no mes de Marzo, o último do que tenemos datos (cunhas cifras acumuladas para o conxunto do primeiro trimestre do ano de 11.840 pernoitas en esta tipoloxía de establecementos, unha cifra un 7,76% superior á acumulada ao mesmo mes do ano anterior ).
 

Número de Pernoitas

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 24/06/2017