Número de Pernoitas

O número de pernoitas en establecementos hoteleiros situados na provincia de Ourense ascendeu a 36.809 no mes de Febreiro de 2017; o que supón un decrecemento lixeiramente por riba do -6 % fronte os datos do mesmo mes do ano anterior. En termos acumulados, as 63.122 permitas acadadas durante os dos primeiros meses do ano coinciden exactamente coas que se tiveron no mesmo período do ano anterior.
Polo que respecta ao número de pernoitas en establecementos de Turismo Rural, e á espera dos datos do mes de Febreiro, estas ascenderon a 1.912 pernoitas no mes de Xaneiro (un 0,84% superiores ás do mesmo mes do 2016.

 

Número de Pernoitas

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 30/03/2017