Número de Pernoitas

O número de pernoitas en establecementos hoteleiros situados na provincia de Ourense no mes de Setembro de 2017 ascendeu a 62.809; o que supón un decrecemento do 0,31% fronte os datos do mesmo mes do ano anterior.En termos acumulados, no que vai de ano téñense alcanzado as 469.645 pernoitas en establecementos hoteleiros superándose (+0,29%)  á cifra acumulada no mesmo período do ano anterior . Resulta suliñable que dita cifra se acada cun número de vixeiros que é inferior ao do ano anterior o que reflicte o incremento de estadía media.

Polo que respecta ao número de pernoitas en establecementos de Turismo Rural estas ascenderon a 4.687 no mes de Setembro (-3,82% versus Septembro de 2016); cunhas cifras acumuladas para o conxunto dos primeiros nove meses do ano de 41.993 pernoitas en esta tipoloxía de establecementos, unha cifra un 3,08% superior á acumulada ao mesmo mes do ano anterior  e iso a pesar de que o número de viaxeiros acumulados neste tipo de establecementos no que vai de ano sitúase nunha cifra inferior (-4,71%) respecto á do ano pasado.

Número de Pernoitas

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 23/11/2017