Evolución do Número de Pernoitas

As 33.534 pernoitas do mes de Febreiro de 2017, supoñen un decrecemento do 6.02% fronte os datos do mesmo mes do ano anterior. En termos acumulados, o descenso deste mes vese compensado polo incremento no número de pernoitas acadado no mes de xaneiro, de xeito que no que va de ano o número de pernoitas acumuladas (63.122) coincide excatamente coas acumuladas nos dous primeiros meses do ano 2016.
Polo que respecta ao número de pernoitas en establecementos de Turismo Rural, á espera dos datos do mes de Febreiro, estas ascenderon no mes de Xaneiro a 1.912 pernoitas (un 0,84% superiores ás do mesmo mes do 2016.

Evolución do Número de Pernoitas
(Valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 30/03/2017