Evolución do Número de Pernoitas

O número de pernoitas en establecementos hoteleiros situados na provincia de Ourense ascendeu a 58.486 no mes de Abril de 2017; o que supón un crecemento do 40% fronte os datos do mes anterior. En canto a evolución interanual, a cifra acadada neste mes supón un incremento do 22,40% respecto a do mesmo mes do ano 2016 (superando tamén a cifra do mes de Marzo dese ano, no que coincidiu a semana santa).En termos acumulados, no que vai de ano téñense alcanzado as 163.391 pernoitas en establecementos hoteleiros unha cifra moi similar á acumulada no primeiro cuatrimestre do ano anterior (163.758).
Polo que respecta ao número de pernoitas en establecementos de Turismo Rural estas acumulan un total de 11.840 pernoitas no primeiro trimestre (grazas ás mas de 5.000 do mes de Abril) unha cifra que, a pesar da dismunución do número de viaxeiros, supera nun 7,76% a do mesmo período do ano 2016.

Evolución do Número de Pernoitas
(Valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 24/06/2017