Evolución do Número de Viaxeiros

Os 27.204 viaxeiros aloxados en establecementos hoteleiros da provincia de Ourense no mes de Abril  do ano 2017 supoñen un incremento do 13,61% respecto aos aloxados no mesmo mes do anterior, pero quédanse por baixo dos mais de vinteoito mil quinientos viaxeiros que se recibiron no mes de Marzo de 2016 (mes no que coincidiu a semana santa no pasado ano).  O número acumulado de viaxeiros no que vai de ano 2017 sitúase nos 85.807 viaxeiros un 4,04% inferior á cifra acumulada nos catro primeiros meses do ano anterior ((algo mais de 3.608 viaxeiros menos).
Polo que respecta ao número de viaxeiros aloxados en establecementos de Turismo Rural a cifra dos mesmos no mes de Abril, a última disponible,  situouse nos 2.835 viaxeiros (7.365 no acumulado do primeiro trimestre do ano 2017). A cifra de viaxeiros acumulada no primeiro cuatrimestre situase lixeiramente por baixo da acumulada a Abril de 2016 (-1,59%), se ven o incremento da estancia media fai que a cifra acumulada de pernoitas no primeiro cuadrimestre deste ano sexa un 7.76% superior á acumulada do ano anterior.

Evolución do Número de Viaxeiros (Valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: [todaysdate format=”d/m/Y”