Evolución do Número de Viaxeiros

Os 19.583 viaxeiros aloxados en establecementos hoteleiros da provincia de Ourense no mes de Febreiro do ano 2017 supoñe un decrecemento do 0,25% sobre as cifras do mesmo mes do ano anterior, cecremento que tamén se observa no acumulado dos dous primeiros meses do ano (-0,25%).
Polo que respecta ao número de viaxeiros aloxados en establecementos de Turismo Rural, á espera dos datos do mes de Febreiro, a cifra dos mesmos no mes de Xaneiro situouse en 1.316 (o que supón un decerecemento do 6% en comparación co mesmo mes do ano anterior.

Evolución do Número de Viaxeiros (Valor coma porcentaxe. Variación: Diferencia co mesmo período do ano anterior)

Fonte:: IGE a partir de Enquisa de ocupación hoteleira, Enquisa de ocupación en establecementos de turismo rural)
Data da consulta: 30/03/2017