Peso Específico das Exportacións por Produtos do Sector Agroalimentario Ourense/Galicia

A cifra de mais de 151,0 millóns de euros alcanzados polo Comercio Exterior do sector agroalimentario ourensán no ano 2017 sitúase u 5,6% por baixo da acadada no ano 2015 (case 160 millóns) e quedando lonxe dos 179 millóns de euros do ano 2013. Este decrecemento contrasta coa boa evolución da cifra de Comercio exterior do sector agroalimentario para o conxunto de Galicia no último ano (que experimentou un incremento do 9,1 % crecendo por riba dos 3.000 millóns de euros) o que fai que o peso relativo das exportacións ourensás no conxunto das galegas neste sector fora no ano 2017 a mais baixa de todo o último decenio.
Por seccións compre destacar a importancia que teñen as exportacións ourensás da Sección III ( Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas; ceras de orixe animal ou vexetal) no conxunto das Galegas (68,51%) e a súa boa evolución xa que é a única que experimenta un crecemento superior á media galega,

Cifra de Exportacións de Produtos Agroalimentarios segundo a clasificación TARIC

Fonte: IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Data da consulta: 21/01/2020