Exportacións mensuais por Produtos Sector Agroalimentario

No mes de Xaneiro de 2017, as exportacións do sector agroalimentario ascenderona a 12,154 millóns de € (o que supón un incremento de case o 7,5% respecto ás exportacións acadadas polo sector no mesmo mes do ano anterior). Por sectores o que mais crece segue a ser o de Graxas e Aceites cun incremento superior ao 100%, seguido polo dos Productos do Reino Vexetal (+ 34,18%) e Productos das Industrias Alimenticias e Bebidas (+14,4%). Pola contra o sector de Animais Vivos e Produtos do Reino Animal segue a experimentar unha forte caída de case o 40 % (-39,37) cunha cifra de exportacións de 3,315 millóns de €, superada pola alcanzada no sector de Grasa e Aceites (3,769 millóns €)
Se ampliamos a nos análise ao ano 2016 observamos que as exportacións do conxunto de sector agroalimentario superaron os 160,7 millóns de euros, unha cifra que supera en case o 5% (+4,95) á que acadou no  ano 2015 (153,5 millóns de euros).
Por sectores TARIC o único sector que acada unha cifra de exportacións menos ás de 2015 foi o de Animais Vivos e Produtos do Reino animal, a pesar de que segue a ser o de maior volumen (60,6 millóns de euros). O sector que mais crece en termos interanuáis durante este ano é o dos Produtos do Reino Vexetal (+44,51%), seguido do de Graxas e Aceites Animais ou Vexetais, que mantén o seu forte crecemento (+35,75%). Tamén crecen, aínda que mais modestamente, as exportacións de Produtos das Industrias Agroalimentarias que acadan unha facturación exterior de algo máis de 32,5 3 millóns (+3,50 % en comparación da cifra acumulada no ano 2015); o modesto crecemento deste sector fai que se vexa superado en cifras absolutas polo de Produtos do Reino Vexetal (34,5 millóns de euros ) e polo de  seguido do de Graxas e Aceites Animais ou Vexetais (33,0 millóns de euros.

Cifra de Exportacións de Produtos Agroalimentarios segundo a clasificación TARIC

Fonte: IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Data da consulta: 30/03/2017