Exportacións mensuais por Produtos Sector Agroalimentario

Os case 11,2 millóns de € que supuxeron as exportacións de productos agroalimentarios no mes de Xuño (12,3619), sitúanse un 26,35% por baixo dos do mesmo mes do ano anterior. En termos acumulados as exportacións de productos deste sector teñen superado os 95 millóns de euros (95.853,6 €) unha cifra que se sitúa un 2,05% por riba das exportacións deste sector no mesmo período do ano anterior.

Por sectores o que mais crece en termos acumulados no que vai de ano segue a ser o de Graxas e Aceites cun incremento do 62,78% e un valor absoluto de exportacións de 18.548.300 €, seguido polo sector de Productos das Industrias Alimenticias e Bebidas (+6,11%), que alcanza os 21.474.100 € de exportacións acumuladas no que vai de ano, pola contra o sector de animales vivos (cunhas exportacións acumuladas de 44.023.100 €) ve como as exportacións no que vai de ano sitúanse un 22,80% por baixo das acadadas no mesmo período do ano anterior.Tamén decrece o sector de Productos do Reino Vexetal (-10,02%) que sitúa as súas exportacións nos 9.878,6 €

Cifra de Exportacións de Produtos Agroalimentarios segundo a clasificación TARIC

Fonte: IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Data da consulta: 23/11/2017