Exportacións mensuais por Produtos Sector Agroalimentario

Durante o ano 2017 as exportacións de productos agroalimentarios alcanzaron un valor de 144.443 millóns de €, o que supón unha diminución do sitúanse un 3,33% por baixo das exportacións deste sector ano 2016.

Dito decrecemento ven causado fundamentalmente polos fortes decrecementos dos subsectores dos animais vivos e produtos do reino animal que cunha cifra anualde exportacións de 53,78 millóns de euros supoñen un decerecemento de case o 13% e dos produtos reino vexetal que cunhas exportacións de 18,15 millóns de € decrecen un 43,75%. Pola contra as exportacións do subsector de Graxas e Aceites presenta un incremento do 45.82 % e un valor absoluto de exportacións de 44, 4 millóns de € e o dos Productos das Industrias Alimenticias e Bebidas crece un +5,40% (34,8 millóns de €)

Cifra de Exportacións de Produtos Agroalimentarios segundo a clasificación TARIC

Fonte: IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Data da consulta: 21/01/2020